Historie ČSOP Nový Jičín

Novojičínská organizace Českého svazu ochránců přírody vznikla v lednu roku 1980, pár měsíců po vzniku celostátní organizace ČSOP. Činnost této nově vzniklé organizace byla již v počátcích poměrně různorodá, bohatá na aktivity ochranářské i spolkové i když se neubránila měsíčním stagnacím a občas i formálního přežívání této organizace.

 

 

V roce 1980, tedy na samém začátku vniku této organizace se její předsedkyní stala paní Hana Kordiovská, po jejím odchodu do zahraničí se stal předsedou pan Radomír Deml, třetím předsedou a člověkem, který organizaci přiváděl k životu byl pan JUDr. Petr Slovák. Ten dal naší organizaci směr a rozproudil její činnost.

 

 

Od roku 1991 je předsedou této základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně pan Petr Orel. Aktivity organizace byly zpočátku soustředěny na různé ochranářské aktivity na území města a okresu Nový Jičín, jednalo se především o práce související s údržbou parků a o zásahy do zeleně rostoucí mimo lesní plochy. Mezi další aktivity patřila i účast na velkých ochranářských akcích jako byla např.“Valašská motyka“, ale i práce v chráněných územích, ochranářské mapování, výstavba biokoridorů, péče o významné genofondové plochy nebo vybudování Naučné a vlastivědné stezky Františka Palackého. Od roku 1992 se hlavní orientace soustřeďuje na činnost záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě a od roku 2000 se tato stanice začala více zaměřovat také na práci ekologického centra a vzdělávání mládeže a široké veřejnosti.

 

Text: Petr Orel

Foto: archiv ČSOP Nový Jičín